Vizualizacije

U nastavku su vizualizacije projektnog zahvata - obnova školskog krila i uređenje senzornog parka - u Centru za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb, na lokaciji Ulica Vladimira Nazora 47.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.