O projektu

Projekt Slavimo život zajedno provodi se temljem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“.

Cilj Projekta

Rekonstruirati, prilagoditi i opremiti socijalnu infrastrukturu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb i Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac za pružanje izvaninstitucijskih usluga s ciljem prevencije institucionalizacije i razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Projektom će se osigurati kvalitetniji odgovor na rastuću potrebu za pružanjem usluga boravka, rane intervencije, psihosocijalne podrške te pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te odrasle osobe s invaliditetom.

Između ostalog, Projektom će se riješiti dugogodišnji problem neadekvatnog građevinskog stanja dijela zagrade Centra „Slava Raškaj“ Zagreb u Nazorovoj 47 - građevinski će se obnoviti školsko krilo zgrade, što uključuje obnovu fasade i krovišta te unutrašnje radove:

  • ugradnja nove stolarije,
  • klimatizacijskog sustava,
  • uređenje instalacija i sanitarnih čvorova,
  • opremanje namještajem i specijaliziranom opremom.

Pored toga, na zelenoj površini iza zgrade Centra uredit će se senzorni park površine oko 1.000 m² te će se nabaviti transportno vozilo neophodno za provedbu aktivnosti psihosocijalne podrške i ostalih izvaninsitutcijskih usluga.

Centar „Slava Raškaj“ Zagreb je nositelj Projekta, a partneri su Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac i Društvo za socijalnu podršku.

Kao partner, Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac nabavit će transportno vozilo i specijaliziranu opremu za provedbu izvaninstitucijskih usluga. Društvo za socijalnu podršku sudjelovat će u provedbi edukacija na temu osiguravanja pristupačnosti usluga osobama s invaliditetom, ravnopravnosti spolova, nediskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, ekološke održivost itd., u koje će se uključiti djelatnici i članovi obitelji korisnika Centra „Slava Raškaj“ Zagreb i Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac.

Također, djelatnici obaju Centara uključit će se u specijalizirane edukacije za pružanje izvaninstitucijskih usluga.

Projekt se u potpunosti financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 13.112.440,00 kuna.
Provedba je započela 4. lipnja 2019. ugovaranjem usluga pomoći u pripremi dokumentacije za prijavu projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, a ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.