Nositelj i partneri

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Centar "Slava Raškaj" Zagreb ustanova je u sustavu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a bavi se pružanjem usluga korisnicima oštećena sluha, uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, korisnicima s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i pervazivnog razvojnog poremećaja te korisnicima s višestrukim teškoćama.

Korisnici Centra su djeca te mlade i odrasle osobe.

Misija centra "Slava Raškaj" Zagreb

Centar „Slava Raškaj“ Zagreb pruža stručne rehabilitacijske usluge i usluge odgoja i obrazovanja djeci, mladim i odraslim osobama s ciljem unapređenja kvalitete njihova života i života njihovih obitelji. U obavljanju naše djelatnosti vodimo se mjerodavnim zakonskim i provedbenim propisima iz područja socijalne skrbi te odgoja i obrazovanja, kao i važnim međunarodnim konvencijama i dokumentima: Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2006.), Konvencija UN-a o pravima djeteta (1989.), Rezolucija Europskog parlamenta o znakovnom jeziku (1998.).

Odlikuje nas visoka razina stručnosti i entuzijazma. Surađujući sa srodnim stručnim i znanstvenim organizacijama u nacionalnim i međunarodnim okvirima te stalnim stručnim usavršavanjem u našu djelatnost neprestano ugrađujemo najnovije spoznaje i metode kako bismo korisnicima pružili najkvalitetniju i najefikasniju moguću uslugu.

Cilj nam je da svakom našem korisniku pomognemo da u obiteljskom okruženju prevlada svoje teškoće i ostvari svoje pune potencijale. Uzor nam je lik i djelo naše gluhe slikarice Slave Raškaj, koja je uz podršku otvorenih i dobronamjernih ljudi obogatila naše živote svojim iznimnim talentom.

Naše ključne vrijednosti su:

 • afirmativan pristup svakom korisniku: poticanje razvoja njegovih/njezinih potencijala;
 • partnerski odnos s obitelji;
 • suradnja s lokalnom zajednicom.

Vizija centra "Slava Raškaj" Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb kao prepoznatljiv pružatelj visokokvalitetnih stručnih usluga te ključan partner i inicijator programa i projekata u zajednici za unapređenje kvalitete života i integracije djece, mladih i odraslih osoba s komunikacijskim teškoćama.

Web stranica: centar-sraskaj-zg.skole.hr
 

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac

Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac osnovan je 2014. godine spajanjem dviju ustanova s dugogodišnjom tradicijom i iskustvom. Navedene godine Domu za djecu i mladež Tuškanac pripojen je Centar za odgoj i obrazovanje Prekrižje.  Centar djeluje unutar Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Centar Tuškanac pruža djeci i mladeži s intelektualnim teškoćama uz pridružene smetnje sljedeće usluge: smještaj, boravak, prehranu, odgoj, stručnu pomoć u usvajanju školskog programa, njegu i brigu o zdravlju, medicinsku i psihosocijalnu (re)habilitacije, psihosocijalnu podršku te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena. Korisnici naših usluga su djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s intelektualnim teškoćama i drugim utjecajnim teškoćama u razvoju. U okviru Centra djeluju osnovna i srednja strukovna škola. Korisnici stariji od 21. godine uključeni su u Dnevni centar u program psihosocijalne rehabilitacije i radnih aktivnosti.

Psihosocijalna podrška podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, komunikacijskih  i funkcionalnih vještina, kao i razvoj socijalnih vještina korisnika. Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac pruža mogućnost usluge individualne i grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge.
Program psihosocijalne podrške provode stručni djelatnici Centra temeljem inicijalne procjene i prethodne medicinske dokumentacije.

Cilj provođenja programa je pružanje podrške korisnicima kroz multidisciplinarni pristup.
U Centru imamo dostupne sljedeće programe:

 • edukacijska rehabilitacija-rehabilitacija putem pokreta;
 • logopedska terapija;
 • terapija senzorne integracije;
 • glazboterapija;
 • kineziterapija;
 • sociopedagoška podrška;
 • edukacijska rehabilitacija - pomoć u učenju;
 • psihološka podrška.

Uz široki spektar usluga koje pružamo i dalje se redovito stručno usavršavamo, kako bismo mogli odgovoriti svim izazovima transformacije oblika odgoja i obrazovanja korisnika s teškoćama u razvoju. Naš cilj je osnažiti Centar s visoko profesionalnim timom stručnjaka različitih profila, prikladnom i odgovarajućom opremom i didaktičkim sredstvima, uz  koje ćemo biti spremniji odgovoriti na individualne potrebe djece, mladih i njihovih obitelji, s ciljem podrške razvoju sretnih i kompetentnih pojedinaca u zajednici.

Web stranica: centar-tuskanac.hr
 

Društvo za socijalnu podršku

Društvo za socijalnu podršku nevladina je organizacija za pružanje socijalnih usluga u zajednici kojima je cilj pomoći u prevladavanju životnih problema osobama u potrebi. Tijekom 17-godišnjeg rada Podrška je razvila programe u području socijalne i zdravstvene skrbi za rizične skupine, uključujući osobe s invaliditetom, starije osobe, mlade osobe, osobe u potrebi, kao i bivše počinitelje kaznenih djela. U okviru udruge djeluje i Savjetovalište.

Podrška ima bogato iskustvo u direktnom radu s korisnicima kroz održavanje edukativnih i kreativnih radionica, predavanja, pružanja usluga savjetodavnog rada te ima bogatu stručnu izdavačku djelatnost od jedanaest publikacija. Podrška je do danas organizirala ukupno 41 stručni skup, te je osnivač "Škole modernih tehnologija", u čijim je aktivnostima sudjelovalo 2238 stručnjaka te je ukupno 323 stručnjaka održalo svoje izlaganje.

U okviru svojih djelatnosti Društvo za socijalnu podršku uspostavilo je suradnju i partnerstva s brojnim stručnjacima i institucijama iz zemlje, od sveučilišnih institucija do usko specijaliziranih institucija za pružanje pojedinih oblika pomoći, kao i s međunarodnim organizacijama. Jedan od glavnih programa koji se kontinuirano provodi od 2007. godine je projekt prevencije ovisnosti među mladima  - "Hvala ne!".

Od 2016. godine provodi se program "Škola modernih tehnologija", kojim se razvijaju znanja i kompetencije stručnjaka za učinkovitiju svakodnevnu uporabu alata modernih tehnologija. Do sada je održano pet Škola i obuhvaćeno je preko 340 stručnjaka. Peta Škola je u potpunosti održana virtualnim putem, stoga je ključno naglasiti kako Podrška posjeduje vještine za provođenje edukacija u online okruženju. Primjena modernih tehnologija posebno se ogleda kroz rad Savjetovališta u okviru kojeg Podrška provodi e-savjetovanje.

U partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije Podrška provodi projekt Prevencije ovisnosti mladih na području Krapinsko-zagorske županije; s Udrugom Let od 2019. godine provodi se projekt Novi početak, a s Centrom za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" provodi se projekt Slavimo život zajedno.

Web stranica: drustvo-podrska.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.